Болит поясница и низ животв
Логин:
Пароль:
Пароль?  :  Мучает отрыжка с пищей
Лечение варикоза в вмаАппаратный педикюр обучение в краснодаре КонтактыРелиф кровоостанавливающее при геморое Если средство против лысиныЕсли при курении мятно во рту Подписаться RSS

Заступник голови комісії на виборах партії

Опубликовано : 11.03.2015, 05:13 | Категория: Куклы   
(голосов:29)

Якою є система виборчих комісій на місцевих виборах?

Систему виборчих комісій на місцевих виборах становлять:


1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;


2) Територіальні виборчі комісії:
- обласна виборча комісія;
- районні виборчі комісії;
- міські виборчі комісії;
- селищні, сільські виборчі комісії;


3) Дільничні виборчі комісії.


На яку територію поширюються повноваження виборчих комісій?
Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:


1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;


2) Територіальної виборчої комісії на територію відповідного округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;


Простіше кажучи, в залежності від статусу цієї територіальної комісії: якщо обласна, то повноваження поширюються на територію всієї області, якщо районна та/або міська, то на територію відповідного району та міста відповідно.


3) Дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці.


Яким є статус виборчих комісій?
Виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.


Спеціальний орган - означає, що виборчі комісії утворюються та виконують свої повноваження лише з питань організації та проведення місцевих виборів.


Колегіальний орган - означає, що всі ключові питання, які виникають під час виборчого процесу комісія вирішує працюючи в режимі засідання, шляхом голосування та прийняття відповідних рішень, які оформлюються у вигляді постанов, а з поточних питань у формі протокольних рішень.


Хто може бути членом виборчої комісії?
До складу територіальної або дільничної виборчої комісії на місцевих виборах можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах, тобто виборці - громадяни України, яким на день голосування є 18 років, дієздатні та які належать до відповідних територіальних громад (села, селища, міста, району, області).


Особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.


Хто не може бути членом виборчої комісії?
До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.


Крім того, до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці (лікарні, диспансери тощо) не можуть входити керівники цього закладу.


Хто та в якій кількості подає кандидатури до складу територіальних виборчих комісій (ТВК)?
Склад ТВК формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.


Увага! Від місцевої організації політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання та від зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (область, район, місто) місцевих політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання. До складу ТВК включається не більше 15 кандидатур, а від всіх зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах - включається не більше трьох кандидатур.


При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної виборчої комісії не більш ніж по три делеговані кандидатури.


Внести подання кандидатур членів ТВК місцеві організації політичних партій мають в ЦВК до 11 вересня включно.


Також слід наголосити, що кандидатури від місцевих політичних партій, які не мають своїх депутатських фракцій у Верховній Раді України поточного скликання, включаються до складу ТВК за результатами жеребкування.


Порядок жеребкування визначає Центральна виборча комісія до 11 вересня. Саме жеребкування ЦВК має провести в два дні, тобто до 13 вересня включно.


Яким є порядок формування ТВК?
Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних, міських (міст обласного значення) ТВК не пізніш як за 45 днів до дня виборів до 15 вересня включно.


Районні ТВК формують склад міських, селищних, сільських ТВК у відповідному районі не пізніш як за 41 день до дня виборів, тобто до 19 вересня включно.


Всі зазначені вище виборчі комісії одночасно з формуванням складу ТВК призначають голову, заступника та секретаря такої виборчої комісії, які мають бути від різних політичних партій.


Яким є загальний порядок утворення дільничних виборчих комісій (ДВК)?
Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною ТВК не пізніш як за 15 днів до дня виборів, тобто до 15 жовтня включно, у складі голови, заступника, секретаря та інших членів комісії за поданням місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голову, а також за поданнями кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.


ДВК утворюється у складі: для малих дільниць - 10-16 осіб, для середніх - 14-20 осіб, для великих виборчих дільниць - 18-24 особи.


На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, ДВК може утворюватися у складі голови, секретаря та двох-чотирьох членів комісії. Посада заступника голови в цій комісії не утворюється.


Які обов'язки покладаються на голову, заступника, секретаря і членів ТВК, ДВК?
Голова ТВК/ДВК організовує роботу комісії, скликає засідання комісії, веде засідання, представляє комісію в органах державної влади, місцевого самоврядування, в суді. За відсутності голови засідання комісії має право скликати його заступник. Секретар веде протоколи засідань комісії і разом з головою їх підписує.


Крім того, секретар зобов'язаний скликати засідання комісії в разі відсутності голови і заступника (веде засідання в цьому випадку член ТВК/ДВК, призначений комісією).


Член ТВК має право: брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії, виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання, вносити пропозиції, за дорученням ТВК перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території, знайомитися з виборчою документацією ТВК, та ДВК на відповідній території, на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання її доручень (для члена ТВК, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати), а також інші права вказані у виборчому законодавстві.


Член ДВК має право: брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії, виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання, вносити пропозиції, знайомитися з виборчою документацією ДВК членом якої він є, на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання її доручень (для члена ТВК, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати), а також інші права вказані у виборчому законодавстві.


Член ТВК/ДВК зобов'язаний: дотримуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії; виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії, виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.


Яким має бути режим роботи виборчих комісій?
Режим роботи виборчих комісій має бути таким, що забезпечить виконання положень Закону. Це означає, що в приміщенні комісії протягом робочого часу (який необхідно оприлюднити біля входу на виборчу дільницю), або в приміщенні, де працює ТВК/ДВК, постійно має перебувати член комісії. Адже комісія повинна забезпечити постійний прийом заяв, скарг, звернень виборців, представників політичних партій, кандидатів, їх уповноважених та довірених осіб, тощо. Також ТВК/ДВК має забезпечити ознайомлення вказаних осіб зі своїми рішеннями за підсумками розгляду поданих заяв, подань, скарг.


Для зручності, комісії варто затвердити графік роботи (з якої по яку годину і в які дні працює), а також графік чергувань членів комісії. Графік роботи варто вивісити при вході в приміщення, де працює комісія, щоб з ним мали можливість ознайомлюватись всі зацікавлені особи (кандидати, виборці тощо).


До якої юридичної відповідальності і в якому порядку можуть бути притягнуті особи, які перешкоджають роботі виборчих комісій?
Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не передбачає санкцій за таке порушення, як «втручання в роботу виборчих комісій». Але передбачає адміністративну відповідальність за конкретні порушення, які можуть суттєво зашкодити виборчій комісії у здійсненні нею своїх повноважень. Так, ст. 212-18 передбачає адміністративну відповідальність за невиконання рішення виборчої комісії - накладення штрафу на громадян від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-425 грн.) і на посадових осіб - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн.). Стаття 212-19 цього кодексу передбачає відповідальність за відмову тимчасово звільнити члена виборчої комісії від виконання виробничих обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи. Такі порушення тягнуть відповідальність (залежно від особливості порушення) у вигляді адміністративного штрафу в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн.). Рішення про накладення штрафу приймається місцевим судом, а підставою для цього має бути належним чином складений протокол про адміністративне правопорушення.


Увага! Протокол про адмінправопорушення, вказане в ст. 212-18, мають право скласти: голова, його заступник, секретар, інші члени ТВК/ДВК, кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (ст. 255, ч. 1, пп. 2-2, 2-3 КУпАП). Протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 212-19, можуть скласти голова, заступник голови, секретар, інші члени ТВК/ДВК (ст. 255, ч. 1, пп. 2-2 КУпАП).


Якщо ж перешкоджання роботі члена ТВК/ДВК поєднані з підкупом,обманом або примушуванням, то ст. 157 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність - штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-8500 грн.), або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Зазначена вище стаття передбачає, що ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищення чи пошкодження майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, або іншим способом, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.


Як розуміти заборону членам ТВК/ДВК проводити агітацію під час виконання ними своїх обов'язків?
Відповідно до вимог Закону про місцеві вибори п. 5 ч. 1 ст. 53 - членам ТВК/ДВК забороняється участь у передвиборчій агітації протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій.


Виходячи з вказаних вимог закону, члену виборчої комісії взагалі заборонено брати участь у заходах агітації та публічно оцінювати діяльність партій, кандидатів.


Увага! Недотримання вказаних приписів Закону може мати наслідком дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії на підставі п. 8 ч. 4 ст. 29 Закону про місцеві вибори, оскільки проведення агітації членом виборчої комісії цей Закон відносить до одноразового грубого порушення законодавства України про місцеві вибори, яке встановлюється рішенням суду або рішенням виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад).


Чи можуть бути достроково припинені повноваження члена ТВК/ДВК?
Так, можуть. Частина 4 статті 29 Закону встановлює широкий перелік підстав та процедуру дострокового припинення повноважень члена ТВК/ДВК. Тому кожному члену ТВК/ДВК потрібно, щоб не наразитися на ці санкції, сумлінно виконувати свої обов'язки, вказані в Законі, дотримуватися у своїй роботі вимог Конституції та виборчого законодавства.


Як має діяти ТВК/ДВК у разі систематичного невиконання її членом покладених на нього обов'язків?
Якщо член ТВК/ДВК систематично (два і більше разів) не виконав обов'язків, покладених на нього, питання про це вноситься до порядку денного засідання комісії. Якщо комісія погодиться з тим, що член комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, приймається постанова (рішення) про засвідчення цього факту. У мотивувальній частині постанови (рішення) мають бути деталізовані обставини справи. Коли таких постанов (рішень) стосовно члена ТВК/ДВК буде прийнято дві, ДВК звертається до ТВК, яка сформувала її склад, а відповідна ТВК звертається до ТВК вищого рівня, яка її утворила або ж до ЦВК з пропозицією достроково припинити повноваження члена ДВК/ТВК, додаючи копії відповідних постанов (рішень).

Автор: В’ячеслав Горбенко, юрист РОГО «Комітет виборців України»

Источник: http://cvu.com.ua/ua/view.php?id=332


Пожожие новости
 • Варикозное расширение вен при беременности малого таза лечение
 • На какой день после приступа панкреатита можно принимать пищу
 • Запечення рыа в фольге
 • Комментарии
  Как принимать папаверин

  Что делать с пятнами на кожаном пиджаке после дождя

  Якою є система виборчих комісій на місцевих виборах? Систему виборчих комісій на місцевих виборах становлять: 1) Центральна виборча комісія, яка є

  Вредно ли покурить одну сигарету если давно не курил ответы

  Личение гипертонии апаратом маг 30

  Особенности клиники Здесь представлен целый сегмент медицинских услуг, начинающихся с высокопрофессиональной врачебной диагностики (включая один из самых прогрессивных на сегодняшний день методов

  Надо ли брать письменное согласие родителей на промывание желудка ребёнку
  Быстра перевариваемые продукты тяжесть в желудке

  Может ли быть гипертонический криз при всд?

  Стали появляться залысины

  Читать сказка лихо одноглазое

  Виды тайских таблеток для очищения кишечника

  Эрозивный гострит желудка,лечение